Özgeçmiş
Bursa Erkek; Lisesi’ni 1982’de, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1989’da; bitirdim. Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde; uzmanlık eğitimimi tamamlayarak 1995’de uzman, 2007’de doçent, 2008’de Klinik Şefi oldum. Aynı zamanda Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığım bulunmaktadır. Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi alanında; Uluslararası ve Ulusal Dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde makalem yapmış olduğum bilimsel yayınlara yapılmış 250’nin üzerinde atıf bulunmaktadır. Hipospadias, Çocuklarda Üriner Sistem Taşları, Vezikoüreteral Reflü, Konjenital Hidronefroz özellikle ilgilendiğim hastalıkların başında gelmektedir. Devamı
Web Tasarım