Çocuk Ürolojisi

Çocukların ürolojik hastalıkları ile ilgili uygulama becerisi olan, yalnızca çocuk yaş grubu ile uğraşan yan dal uzmanı hekimdir. Çocuk Ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların başında hipospadias yada hidronefrozlar gibi ürogenital sistemin doğuştan olan anomalileri, Vezikoüreteral reflü, Üriner Sistem Taş hastalıkları gelmektedir. Özellikle çocuklarda endoürolojik girişimler özel ilgi alanımı oluşturmaktadır.

 

Uzmanlık alanları kapsamındaki hastalıklar ve girişimler
 • Çocuk Ürolojisi
 • Kasık fıtığı
 • Hidrosel, kordon kisti
 • İnmemiş testis, torsiyon
 • Sünnet
 • Hipospadiyas
 • Varikosel
 • Hidronefrozlar
 • Hidroüreteronefrozlar
 • Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı
 • Üreterovezikal bileşke tıkanıklığı
 • Vezikoüreteral reflü
 • Posterior üretral valv
 • Üreterosel
 • Üreter duplikasyonu
 • Megaüreter
 • Mesane büyütme ve boyun onarımları
 • Mesane ekstrofisi
 • Labial sineşi
 • Kuşkulu genitalya
 • Penis anomalileri
 • Skrotum anomalileri
 • Üretra anomalileri
 • Üriner diversiyon
 • Nörojenik mesane
 • Kontinan üriner stomalar
 • Mitrofanoff ameliyatı
 • Sistoskopi
 • Ürodinamik çalışmalar
 • İmperfore himen açılması
 • Vajinal atrezi
 • Vajinal septum
 • Klitoroplasti
 • Füzyon açılması
 • Flap vajinoplasti
 • Substitüsyon vajinoplasti