Ulusal Yayınlar

YURT İÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
1. Tiryaki T, Tekant  G, Abbasoğlu L, Kasabalıgil A, Bulut M
İntrauterin saptanmış bir duplikasyon kisti olgusu
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1991/1:Ç 16
 
2. Tiryaki T, Yiğit Ü, Çoban E, Bulut M
Paralizi ile seyreden bir konjenital kumsaati nöroblastoma olgusu
Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 54-56 1992
 
3. Tiryaki T, Sever N , Abbasoğlu L,  Bulut M
Çocukluk çağında umblikal hernilere yaklaşım
Cerrahi Tıp Bülteni 4: 101-104 1995
 
4. Öztürk H, Tiryaki T, Sakarya T, Sürer İ, Çetinkurşun S
Konjenital krikofarengeal akalazya
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi  5: 155-157  1996
 
5. Ekingen G, Kanmaz T, Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Yenidoğan over kistleri
Pediatrik Cerrahi Dergisi  16: 117-120  2002
 
6. Kibar AE, Fidan K, Andolsun M, Tiryaki T, Dibek E
Konjenital granüler hücreli   Epulis
Yeni Tıp Dergisi  19: 336-337   2002
 
7. Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Superior mezenterik arter sendromu; olgu sunumu
Pediatrik Cerrahi Dergisi   17: 86-88  2003
 
8. Tiryaki T, Doğancı T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması  
Türkiye Klinikleri Pediatri  13:67-70  2004
 
9. Aycan  Z,  Celeboğlu G, Vidinlisan S, Çetinkaya E, Özkırım S, Tiryaki T,    
Sebüktekin O 11Beta –Hidroksilaz eksikliği olan klasik konjenital  adrenal hiperplazili bir olguda  bilateral testiküler adrenal rest tümörü
Endokrinolojide yönelişler   13: 197-200   2004
 
10. Kibar A E, Çakır B Ç, Tiryaki T, Peltek N, Yılmaz H, Atayurt H, Çakır H T
Göğüs Duvarında Kistik Higroma: Nadir Bir Yerleşim Yeri
Türk Pediatri Arşivi  40: 241-243  2005
 
11. Kibar A E, Arhan E, Çakır BC, Tiryaki T, Atayurt H.
Imperfore hymen: an  unexpected cause of acute urinary retention with bilateral hydronephrosis in the  emergency department.
Yeni Tıp Dergisi  22:81-83  2005
 
12. Demirbag S, Tiryaki T, Atabek C, Surer I, Çalışkan B,  Ozturk H, Cetinkursun S.
Çocukluk çağında özofagus delinmelerine bağlı mediastinitlere konservatif  Yaklaşım.
Çocuk Cerrahisi Dergisi   20:16-20  2006
 
13. Tiryaki T,  Akbıyık F, Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Endoskopik  Vezikoüreteral reflü tedavisi: 75 olgunun değerlendirilmesi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   1: 18-22  2007
 
14. Tiryaki T,  Şenel E,  Akbıyık F ,Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Hirschsprung hastalıklı olgularda  düzeltici ameliyat sonrası klinik seyrin anorektal  manometre   tetkiki ile değerlendirilmesi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   1: 28-32  2007
 
15.Tiryaki T, Mambet E, Atayurt H, Kahvecioğlu N
Kürdan yutulmasına ikincil gelişen sigmoid perforasyonu: Olgu sunumu,
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2: 49-51    2007
 
16. Tiryaki T
14 Mart Tıp Bayramı
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2(3): 5-7    2008
   
17. Tiryaki T, Çakır BC, Kibar A E, Atayurt H
Çocuk Çağında Koledok Kistini Taklit Eden Hidatik Kist Olgusu 
Fırat Tıp Dergisi  13(2): 147-149  2008
 
18. Tiryaki T , Livanelioğlu Z, Atayurt H, Kabaçam BG
Yenidoğan Döneminde Hidrokolpos ile Seyreden Vaginal Atrezi Olgusu  
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   6(1): 43-46  2012 
 
19. Tiryaki T,  Akbıyık F, Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
 Hirschsprung  Hastalığında   Düzeltici Ameliyat Sonrası Topikal Nitrik Oksit Tedavisi     
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2(2):11-16  2008
 
20. Tiryaki T,  ,  Şenel E , Akbıyık F, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Kist Hidatik Hastalıklı Çocuklarda On Yıllık Deneyimimiz 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2(3): 19-25  2008
 
21. Çayır  A,  Kılıç G,  Aycan Z,   Tiryaki  T,  Emir S                   
Adrenokortikal karsinom: olgu sunumu                                                                   
Türkiye Çocuk Hast Derg  3(1):41-45   2009
 
22. Tiryaki T,    Mambet E, Şenel E , Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Çocuklarda Korozif Madde İçimi 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   3(2):  10-14    2009   
 
23. Tuğrul Tiryaki,  Emrah Şenel, Fatih Akbıyık, Ervin Mambet, Ziya Livanelioğlu, Halil F  Atayurt
Karaciğer kist hidatik hastalıklı çocuk olgularda bilier sistem komplikasyonları daha mı az  görülür ?
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   3(4):  34-39   2009   
 
24. Tiryaki HT,  Akbıyık F, Senel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt HF.
Çocukluk  çağında yabancı cisim yutulması. 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2010  4(2): 94-99
 
25. Tiryaki T, Atayurt H, Livanelioğlu Z, Şenel E, Akbıyık F
Beslenme jejunostomisi; özofagus atrezili olguların tedavisinde hayat kurtarıcı bir  uygulama  
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2010  4(3):  165 -170
 
26. Tiryaki HT. 
Cinsiyet gelişim bozukluklarunda takip ve tedavi
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, Pediatrik Jinekoloji Özel Sayısı 3(2): 100-115  2010   
 
27. Akbıyık F, Tiryaki T, Kabaçam GB, Azılı MN, Atayurt H.
Tekrarlayan solunum sistemi semptomları ve gastrointestinal yakınmaları olan çocuklarda hipofaringeal reflülerin karşılaştırılması.  
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2011  5(1):  25 -28
 
28. Akış Z, Şenaylı A, Tiryaki T. 
Epidermolizis Bülloza, Özofagus atrezisi, Yarık damak ve dudak birlikteliği.  
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi   2011  5(2):  100 -104
 
29. Azılı MN, Demirkan H, Kaçar A,  Atayurt H, Tiryaki T.
Kronik kabızlığa bağlı gelişen megarektumlu olgularda cerrahi tedavi.  
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2011  5(3):  144 -148 
 
30. Akbıyık F, Tiryaki T, Azılı  MN, Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z,   Atayurt H
Çocuklarda Laparoskopik Splenektomi
Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi  2009: 16:2;  83-87 
 
31. Azılı MN, Çalışkan D, Kabacam GB, Tiryaki T, Atayurt H.
May DMSA findings be predictive of STING procedure failure in children with primary vesicoureteral reflux: an evaluation of 132 cases
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2011 5(4): 240-245 
 
32. Tuğrul TİRYAKİ, Müjdem Nur AZILI, Fatma ÖZCAN, Ziya LİVANELİOĞLU, Ervin MAMBET, Fatih AKBIYIK,
Emrah ŞENEL, Sengül ÖZMERT, Sibel SAYDAM, Halil  ATAYURT.
Çocuklarda inguinal herni onarımının komplikasyonları: 8265 olgunun değerlendirilmesi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi    6(1): 13-18  2012
 
33. Tuğrul TİRYAKİ, Müjdem Nur AZILI, Gülşah Kabaçam, Gülsen Keskin, Sengül Özmert, Halil  Atayurt.
Primer Obstrüktif Megaüreterde Cerrahi Tedavi; 22 Olgunun Değerlendirmesi. 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi    6(2): 88-92  2012
 
34. H Tuğrul Tiryaki, Ayper Kaçar, Sabri Demir, Halil F Atayurt
Akut apendisiti taklit eden çekal divertikülit perforasyonu
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi    6(3): 167-170  2012
 
35. Müjdem Nur Azılı, Günay Ekberli Ağırbaş, Halil Atayurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki               
Üst idrar yolu duplikasyonları: Yirmi dört olgunun değerlendirilmesi
Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(3): 107 – 112  2010
 
36. A Esin Kibap, M Burhan Oflaz, Tuğrul Tiryaki, Emrah Şenel, İbrahim Ece
Nonspesifik Bulgular, Erken Tanı ve Komplikasyonsuz Kist Hidatik
Merhaba 173  2008
 
37. Müjdem Nur Azılı, Doğuş Güney, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Poltano-Leadbetter üreteroneosistostomi girişimi yapılan altmış üç olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Çocuk Cerrahisi Dergisi 25(2-3): 56 – 60  2011
 
38.Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Çocukluk çağı üriner sistem taşlarında zorlayıcı bir grup: Sistinüri
Çocuk Cerrahisi Dergisi 25(2-3): 61 – 65  2011
 
39.  Bilge KARABULUT, Gülşah BAYRAM, Müjdem Nur AZILI, Fatma ÖZCAN, Atilla   
ŞENAYLI, Fatih AKBIYIK, Ervin MAMBET, Emrah ŞENEL, Yusuf Ziya LİVANELİOĞLU, Tuğrul TİRYAKİ
Karaciğer Kist Hidatiğinin Cerrahi ve Perkütan Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  
 
40. F ÖZTÜRK, S ÖZMERT, Ü ŞENEL, T TİRYAKİ
Az Aktif Mesaneli Olgularda Biyofeedback Tedavisi: 20 Olgunun Değerlendirilmesi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi DOI: 10.12956/tjpd.2014.96 2014
 
41. Bilge KARABULUT, Fatma ÖZCAN, Müjdem Nur AZILI, Atilla ŞENAYLI, Fatih
AKBIYIK, Ervin MAMBET, Emrah ŞENEL, Yusuf Ziya LİVANELİOĞLU, Tuğrul TİRYAKİ
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi DOI: 10.12956/tjpd.2014.81  2014 
 
42.  S ÖZMERT, F ÖZTÜRK, T TİRYAKİ
Monosemptomatik Nokturnal Enürezisli Hastalarda Lazer Akupunktur Uygulaması
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi DOI: 10.12956/tjpd.2015.119
 
43. Tiryaki T.
Ciddi Proksimal Hipospadias Nedeni ile Opere Edilen Olgularda Uzun Dönem   
İzlemde Neler Değişti?
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2017   1:1-4
 
44. Güney D, Tiryaki T.
Antenatal Hidronefroz Bulgusu ile Tanı Konulan Primer        
Vezikoüreteral Reflülü Olgularda Cerrahi Tedavi: 21 Olgunun Değerlendirilmesi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2016; 4: 253-258

45. Ekberli G. Azılı MN, Tiryaki T
Çocukluk çağı testis tümörlerinde ikincil cerrahi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2017 2: 85-89

46. Hüseyin Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Burak Özçift, Ziya Livaelioğlu
Çocuklarda Üretra Travmaları: Tek Merkez Deneyimi
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2016; 3: 166-169

47. Derya ÖZYÖRÜK, Suna EMİR, H. Ahmet DEMİR, H. Tuğrul TİRYAKİ, Esra KARAKUŞ, Bahattin TUNÇ. 
The Clinical Characteristics and Outcomes of Children and Adolescents with  
Thyroid Carcinoma: A Single Center Experience.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2017; 1: 15-18

48  Hüseyin Tuğrul Tiryaki.
Çocuklarda perkutan nefrolitotomi ve üreteroskopi uygulamaları.
Çocuk Cerrahisi Dergisi 2016; 30 suppl 4:309-315

49. Burak Özçift, Ayper Kaçar, Hüseyin Tuğrul Tiryaki.
Recurrence of childhood nephrogenic adenoma in urinary bladder developed four years after previous 
surgery despite intravesical sodium hyaluronate therapy
Turk J Urol 2016; 42(4): 303-6

50. H. Tuğrul TİRYAKİ
İşeme Erteleme, Az Kullanılan Mesane, Az Aktif Mesane ve Tedavileri
Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Dergisi 2016;6(2):51-4

51. Deniz Gönülal, H Tuğrul Tiryaki. 
Umbilikal Enfeksiyonlar.
Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2016;6(3):63-68
 
52. Günay Ekberli, H Tuğrul Tiryaki.
Pyeloplasti sonrası böbrek fonksiyonlarında düzelme olur mu? Düşük renal fonksiyonlu 13 olgunun değerlendirilmesi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2017;

53. Tiryaki T.
Denis Browne ve Belt-Fuqua Onarımları. 
Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2017;7(2):242-4

54. Özmert S, Sever F, Tiryaki T.
Effects of Rectal Midazolam Sedation on Cystometric Parameters in Children.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2017;
 
55. Güney D, Tiryaki T. Çocuklarda mesane taşları: Farklı tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 2 - 6

56. Güney D, Tiryaki T. Tubularised Buccal Mucosal Graft Urethroplasty for Posterior Pelvic Fracture
Urethral Distraction Defects in Children.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2019 13:3 126-129

57. B Özçift, H Tosun, H Deliağa, B Karabulut, HT Tiryaki. Çocukluk çağı böbrek taşı hastalığında
mini perkütan nefrolitotomi tek merkez deneyimlerimizin değerlendirilmesi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2019 13:4 227-233

58. Sengül Özmert, Feyza Sever, Ülkü Ş Yalçın, Nurgül Güldal, Gülsen Keskin, Mine Akın, Sibel Saydam,
Devrim Tanıl Kurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki. Multimodal analgesia for pediatric patients who underwent open
or laparoscopic appendectomy.
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2018;8(2):95-100.

59. Süleyman Arif Bostancı , Hüseyin Tuğrul Tiryaki Hipospadias onarımı sonrası gelişen
üretrokutanöz fistüller; 34 olgunun değerlendirilmesi
Çoc. Cer. Derg. 2019;33(2):60-64

60. Birgül Say , Tuğrul Tiryaki , Sevilay Karahan , Nilgün Çakar. Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren
Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2019 13:6 456-462

61. Müjdem Nur Azılı , Esra Karakuş , Atilla Şenaylı , Tuğrul Tiryaki. Piyelonefrit hasarına bağlı gelişen
böbrek skarının önlenmesinde kaptopril ve ketotifenin etkisi.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2019 13:6 475-480

62. Doğuş Güney, Hüseyin Tuğrul Tiryaki. Vezikoüreteral Reflü Hastalarının Cerrahi Tedavi Sonuçları.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2020 14:4, 310-317 
 
63 Uzm. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ, Uzm. Dr. Süleyman BOSTANCI, Doç. Dr. Müjdem AZILI, Doç. Dr. Fatih AKBIYIK,
Prof. Dr. Emrah ŞENEL, Prof. Dr. Tuğrul TİRYAKİ Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez
Deneyimi / Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2020 14:5 Sayfalar : 413-416

64 Uzm. Dr. Fatma ÖZCAN SIKI, Tuğrul TİRYAKİ SURGICAL TREATMENT METHODS FOR PEDIATRIC
URINARY TRACT STONE DISEASE /Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2020 14:5 Sayfalar : 452-457
 
65  Şemsa ÇAYCI, Banu ACAR ÇELİKEL, Tuğrul TİRYAKİ, Umut Selda BAYRAKÇI. 

Evaluation of Children with Cystine Stones: A single-Center Experience. 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2021 

66    Gülşah Bayram Ilıkan, Bilge Karabulut, H Tuğrul Tiryaki.  
Çocuk Yaş Grubunda   Renal Kistlerde Perkütan Alkol Ablasyon Tedavisi 
GMJ 2021; 32: 303-308


67   Müjdem Nur AZILI , Hatice GERMEN ÜNVERDİ , Sema HÜCÜMENOĞLU , H.Tuğrul TİRYAKİ 
Can Testicular Fibrosis Due to Testicular Torsion Be Prevented with Ketotifen As a Mast Cell Stabilizer?  
Turkish J Pediatr Dis/Türkiye Çocuk Hast Derg / 2021; 15: 234-238

 
 
 
 
 
ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLER
 
1. Tekant G, Tiryaki T, Sever N, Abbasoğlu L, Şehiraltı V, Bulut M, Yiğit Ü
Çocukluk çağında ampiyemlere yaklaşım: 50 olgunun değerlendirilmesi
Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi
Antalya 1991
 
2. Tiryaki T, Candan M, Bulut M
Çocukluk çağında umblikal hernilere yaklaşım
12 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kuşadası 1992
 
3. Mutlu G, Tiryaki T, Candan M, Yiğit Ü, Baskın D, Bulut M
Çocuklarda travmalı hastaya yaklaşım
Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi
İstanbul  1995
 
4. Tiryaki T, Abbasoğlu L, Sakız D,  Bulut M
Genitofemoral sinir kesisinin normal skrotal testisler üzerine etkisi
4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
İstanbul  1997
 
5. Koşumcu İ, Tiryaki T, Yılmaz SP, Pektaş O
Çocuklarda Over Torsiyonu
16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya 1998
 
6. Tiryaki T, Ünsal K, Çakmak Ö
Çocukluk yaş grubunda Morgagni Hernisi
17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer –Antalya   1999
 
7. Şenel E, Çakmak Ö, Demirbağ S, Güven A, Tiryaki T, Erdoğan D
Anorektal malformasyonlu hastalarda ürodinamik değişikliklerin malformasyonun seviyesi, sakral patoloji ve uygulanan cerrahi yöntem ile ilişkisi
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
8. Ekingen G, Kanmaz T, Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Yenidoğan over kistleri
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
9. Şenel E, Çakmak Ö, Güven A ,Demirbağ S, Tiryaki T, Erdoğan D
İntermediate ve yüksek seviyeli anorektal malformasyonlu hastalarda fekal kontinansın manometrik incelenmesi
18.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
10. Ekingen G, Tiryaki T, Kanmaz T, Livanelioğlu Z, Şener B, Atayurt H
İzole Segmental Hirschsprung
18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Kemer- Antalya  2000
 
11. Tiryaki T, Livanelioğlu Z Atayurt H
Atipik yerleşimli kist hidatik olguları
19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Belek- Antalya  2001
 
12. Fidan K, Tiryaki T, Andolsun Mİ, Kibar A, Cuhacı B, Günindi F, Dibek E
Yenidoğan konjenital benign tümörü: Epulis
38. Türk Pediatri Kongresi
Ataköy- İstanbul 2002
 
13. Gözer H, Uysal G, Tiryaki T, Çakır H, Güven A, Şaylı T
Ampiyemli 71 olgunun değerlendirilmesi
38. Türk Pediatri Kongresi
Ataköy- İstanbul 2002
 
14. Kibar AE, Atayurt H, Tiryaki T, İpek MA
İmperfore hymen ile birlikte akut idrar retansiyonu, olgu sunumu
46. Milli Pediatri Kongresi
Mersin 2002
 
15. MA Uslu, Kul F, Türker A, Tiryaki T, Altay F
Ameliyat edilen çocuklarda cilt antisepsisinin değerlendirilmesi
6.  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Mersin  2002
 
16. Üstün S, Atasoy Z, Tiryaki T
Cerrahi girişim yapılan çocuklarda kaygı düzeyleri
6.  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Mersin  2002
 
17. Tiryaki T, Livanelioğlu Z Atayurt H
Çocukluk çağında interval apendektomi
21.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
18. Tiryaki T,   Hücümenoğlu  S, Atayurt H
Transvers testiküler ektopi ile birlikte Persistan Müllerian Kanal Sendromu; Olgu sunumu
21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
19. Gözer HE,  Tiryaki T, Uysal G,  Çakır H, Güven A, Şaylı T
Çocukluk çağında plevral ampiyem: 94 olgunun değerlendirilmesi
21.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
ŞanlıUrfa   2003
 
20. Aycan Z, Celeboğlu G, Vidinlisan S, Çetinkaya E, Özkırım S, Tiryaki T, Sebuktekin O
Konjenital Adrenal Hiperplazili bir olguda testiste adrenal kalıntı (rest) tümörü
8.  Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi
Erzurum  2003
 
21. Tiryaki T, Demirbağ S, Çalışkan B, Akbıyık F, Sürer İ, Atayurt H, Çetinkurşun S
Hirschsprung hastalarında pull through ameliyatları sonrası topikal Nitrik Oksit tedavisi
22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
22. Tiryaki T, Demirbağ S, Atabek C, Şenel E, Öztürk H, Atayurt H, Çetinkurşun S
Hirschsprung hastalıklı olguların definitif ameliyat sonrası anorektal manometrik değerlendirilmesi
22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
23. Demirbağ S, Tiryaki T, Sürer İ, Öztürk H, Çetinkurşun S
Çocukluk çağında özefagus perforasyonlarına  bağlı mediastinitlere konservatif yaklaşım
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
24. Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Sekonder hipospadias onarımında Snodgrass tekniği
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
25. Tiryaki T, Hücümenoğlu S,  Livanelioğlu Z, Atayurt H
Hirschsprung hastalığında proksimal barsak segment histolojisinin fonksiyonel ve  klinik  sonuçlara etkisi
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
26. TiryakiT, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Korozif özefagus yanıklarında erken dilatasyonun striktür oluşumuna etkisi
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
27. Şenel E, Polat AD,Karacan C, Tiryaki T
Çocuk yanıklarının epidomiyolojik araştırılması 
22 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 
Bursa 2004
 
28. Uslu M, Kul F, Tiryaki T
Hirschsprung hastalıklı olgularda definitif ameliyat sonrası barsak fonksiyonlarının değerlendirilmesi
8. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Bursa 2004  
 
29. Kibar AE, Çakır BÇ, Petek E, Çakır HT, Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Tiryaki T
Morgagni hernisi: Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunun Beklenmeyen Bir Nedeni
Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi 
Antalya  2005
 
30. Kibar AE, Çakır BÇ, Arhan E, Çakır H,  Tiryaki T , Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E. 
Tekrarlayan akçiğer enfeksiyonunun beklenmeyen bir nedeni  olan Morgagni hernisi: 5 olgunun sunumu.
41. Türk Pediatri Kongresi
Ankara  2005
 
31. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
H Tipi  Anorektal  Malformasyonlar
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
32. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H Akalazya
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
33.  Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, S Hücümenoğlu, Atayurt H
Çocukluk Çağında Meme Fibroadenomu
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
34. Tiryaki T, Z Aycan, S Hücümenoğlu ,Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Konjenital Adrenal Hiperplazili Olguların Steroide Yanıt Vermeyen Testis Kitlelerinde   Testis Koruyucu Cerrahi
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
35.  Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Anal Kanal Duplikasyonu
23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Gaziantep 2005
 
36. Ataç Uslu M, Kul F, Yalçın Şenel Ü, Tiryaki T
Hipospadias Nedeni İle Opere Olan Olgularda Ameliyat Sonrası Üretral Stente   Bağlı Komplikasyonlar 
9. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
Gaziantep  2005   
 
37. Kibar AE, Cuhacı B, Akbıyık F, Tiryaki T, Özaydın E, Arhan E, Savaş Ş
Nonspesifik bulgular, erken tanı: Komplikasyonsuz Kist Hidatik
49.  Milli Pediatri Kongresi
İstanbul  2005
 
38. Kibar AE, Cuhacı B, Kösebalaban Ö, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T, Mambet E, Ekici F, Peltek N
Morgagni Hernisi: Marfan Sendromlu Hastada Tekrarlayan Akçiğer Enfeksiyonunun Alışılmadık Bir Nedeni
49.  Milli Pediatri Kongresi
İstanbul  2005    
     
39. Mercan A, Sayın M, Saydam S, Özmert S, Tiryaki T, Sözübir S, Aykaç B
Kaudal bloğa ek olarak verilen intravenöz veya rektal parasetamolün postoperatif analjeziye katkılarının karşılaştırılması   
3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi
İstanbul  2006
     
40. Mercan A, Sayın M, Saydam S ,Özmert S, Tiryaki T
Bebek ve Çocuklarda Gerçekleştirilen 2834  Kaudal Bloğun Geriye  Dönük İncelemesi
3.  Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi   
İstanbul  2006
 
41. Akbıyık F, Tiryaki T, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Feminizan genitoplasti
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
42. Tiryaki T, Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Endoskopik VUR tedavisi; 63 olgunun değerlendirilmesi
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
43. Tiryaki T, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Hirschsprung hastalıklı olgularda düzeltici ameliyat sonrası klinik seyrin anorektal  manometre tetkiki ile değerlendirilmesi
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
44. Şenel E,  Tiryaki T,  Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Mambet E, Atayurt H, Cansu A
Lumbo-kostovertebral sendrom ile birlikte diastematomyelia: Olgu sunumu
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
45. Tiryaki T, Livaoğlu B, Kara FN, Akkök N, Çakar N,  Akbıyık F, Şenel E Livanelioğlu Z, Atayurt H
Çocukluk çağında radyolojik olarak normal olan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında ürodinamik değerlendirmenin rolü
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
46. Akman H, Tiryaki T,  Aydın B, Metin A,  Akbıyık F, Şenel E,  Livanelioğlu Z,  Atayurt H
Çocukluk yaş grubunda kolorektal adenokarsinoma: Olgu sunumu
24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Adana  2006
 
47. Yusufoğlu AM, Tiryaki T,  Say B, Karakaş A,  Atayurt H
Tekrarlayan solunum veya gastrointestinal sistem semptomları olan çocuklardaki hipofarengial reflünün pH monitorizasyonu ile karşılaştırılması
43. Türk Pediatri Kongresi 
Bodrum  2007
 
48. Tiryaki T, Akbıyık F, Aycan Z,Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H
Feminizan genitoplasti uygulamalarının uzun dönem kozmetik sonuçları.
25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Çeşme  2007
 
49. Şenel Ü, Kul Fadime, Tiryaki T
Çocuk  hastalarda 24 saat pH ölçümü
11.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği kongresi
Çeşme  2007
 
50. Öner Ö, Aycan Z, Tiryaki T, Soy D, Kibar A, Çetinkaya E.  
Konjenital adrenal hiperplazili kızlarda psikolojik sorunların ve cinsel kimlik  problemlerinin değerlendirilmesi.
12 Ulusal Pediatric Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
Eskişehir  2007
 
51. Tutar E, Çayır A, Gürbüz F, Tiryaki T , Köse G, Ünal S, Doğancı T
Kolestatik sarılıkla seyreden iki koledok kisti olgusu.
8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
Kayseri   2008
 
52. Şenel Ü, Kul Fadime, Tiryaki T
Ürodinami İncelemelerinde  Çocuk Cerrahisi Hemşiresinin Yeri
12.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Hrmşireliği kongresi
İstanbul  2008
 
53. Say Livaoğlu B, Çakar N, Tiryaki T, Uncu N, Kara N
Üriner Sistem Anomalisi Olmayan Çocuklarda Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Nedenleri
5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3 rd Southeast European Pediatric  Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG)
Kapadokya 2008
 
54. E Şenel, F Akbıyık, H Atayurt, T Tiryaki
Laparoskopik  apendektomide mezo-apendiks diseksiyonu; monopolar koter ve  ligasure uygulanmasının karşılaştırılması  (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
   
55. H Demirkan, Ö Özgör, E Şenel, F Akbıyık, H Atayurt, T Tiryaki
Kronik kabızlığa bağlı gelişen megarektumlu olgularda cerrahi tedavi (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
   
56. S Demir, Ö Özgör, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, T Tiryaki
Tekrarlayan solunum sistemi semptomları olan çocuklarda hipofaringeal ve  distal  pH monitorizasyonu (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
57. E Şenel, M Kızılgün, Z Aycan, F Akbıyık, HF Atayurt, A Şenaylı, S Demir, Ö Özgör, HT Tiryaki
Çocuklarda yanık yaralanması sonrası adrenal, tiroid ve glukoz metabolizmasının  değerlendirilmesi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
58.  F Akbıyık, E Şenel, Ö Öner, HF Atayurt, S Demir, Z livanelioğlu, E Mambet, HT  Tiryaki
Çocuğu yanan annelerde depresiv cevabın değerlendirilmesi: 3 aylık takip 
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
59. İC Öztorun, A Kaçar, G Bayram Karaçam,  E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, HT Tiryaki
Mesanede saptanan bir nefrojenik adenoma olgusu (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
60. E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, Z Livanelioğlu, H Demirkan, S Demirbağ, HT Tiryaki 
Anorektal malformasyonlu hastalarda tuvalet eğitimi ve diyetin fekal kontinansa  etkisi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
61. H Demirkan, E Şenel, F Akbıyık, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, HT Tiryaki
Çocukluk çağında Yabncı cisim yutulması (TP)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
62. F Akbıyık, E Şenel, G Bayram Kabaçam, H Atayurt, T Tiryaki
Laparoskopik apendektomide polimer klips ve endoloop uygulamasının karşılaştırılması (P)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
63. Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, E Mambet, İC Özturun, H Demirkan, S Demirbağ,   HT Tiryaki
Anorektal malformasyonlu hastalarda ürogenital patolojiler ve uzun dönem sonuçları:  65 olgunun değerlendirilmesi (SB)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009 
 
64.  İC Öztorun, Ö Özgör, E Şenel, F Akbıyık, HF Atayurt, HT Tiryaki
Üroflovmetre bulguları tedav ile değişir mi? (TP)
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009
 
65. H Demirkan, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, HF Atayurt, HT Tiryaki
Karaciğer kist hidatik hastalıklı çocuk olgularda bilier sistem komplikasyonları daha  mı az görülür?
27. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi
Malatya  2009
 
66. Ekberli G, Çalışkan D, Akış Z,  Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H TTiryaki           
İntrauterin Hidronefroz bulgusu ile tanı konanvezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi  
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
67. Çalışkan D, Akış Z, Ekberli G,Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H T  Tiryaki           
DMSA değerlendirmesi primer vezikoüreteral reflülü çocuklarda STING prosedürünün başarısızlığını önceden belirleyebilir mi? : 132 lgunun değerlendirilmesi
 I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
68. Çalışkan D,  Kacar A, Şenel  E, Demirel F, Tiryaki T
Sertoliform kistadenoma: Nadir bir testiküler kitle nedeni
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir  2010  
 
69.  Akış Z, Ekberli G, Çalışkan D , Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Atayurt H  , Tiryaki T     
Feminizan genitoplasti uygulanan konjenital adrenal hiperplazi hastalarında revizyon cerrahisi
I Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 
İzmir 2010  
 
70. F Öcan, N Çevik, F Akbıyık, E Şenel, 1 Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocuklarda İnguinal Herni Onarımının Komplikasyonları; 8265 olgunun Değerlendirilmesi
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010 
 
71. S Demir, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocuklarda kronik periton diyaliz kateterleri, 7 yıllık deneyim
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010 
 
72. F Akbıyık, E  Şenel,  E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Üç port ile güvenli laparoskopik splenektomi
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010
 
73.  S Demir, HA Demir, G Bayram Kabaçam, A Kaçar, H Atayurt, T Tiryaki
Göğüs duvarı tümörünü taklit eden Kosta kist hidatiği; olgu sunumu
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010
 
74.  F Akbıyık, T Tiryaki
Çocuklar için çocuklarla birlikte bir klinik tasarımı
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Antalya  2010
 
75. Tiryaki T, Özcan F, Kabaçam GB, Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Atayurt H 
Çocuklarda üriner sistem taşları: Son iki yılda değişen tedavi yaklaşımımızın değerlendirilmesi.
Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı 
Diyarbakır  2011 
 
76.  F Akbıyık, Z Akış, M N Azılı, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Nadir bir intraabdominal patoloji; Mezenter Kistleri
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
77. M N Azılı, G Ekberli, F Akbıyık, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Üst Üriner Sistem Duplikasyonları
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
78. F Özcan, M N Azılı, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Tiroglossal kanal artıklı olgularda 10 yıllık deneyim
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
79. F Özcan, M N Azılı, E Şenel, F Akbıyık, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Çocukluk çağı sistin taşlı olguların tedavi ve izlemi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
80. G Ekberli, M N Azılı, F Akbıyık, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt, T Tiryaki
Prenatal hidronefroz öykülü Vesikoüreteral reflüsü olan infantlarda endoskopik tedavi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
81.  F Akbıyık, Z Akış, M N Azılı, E Şenel, E Mambet, Z Livanelioğlu, H Atayurt,  T Tiryaki
Obstrüktif megaüreter; 18 olgunun değerlendirmesi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
82. M N Azılı, A Kaçar, BS Cihan, HA Demir,  T Tiryaki
Metanefrik stromal tümör: Çocukluk çağında nadir bir renal neoplazm.
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
83. F Akbıyık, F Özcan, S Demir, D Çalışkan, H Demirkan,T Tiryaki
Travmalar ve Çocuk Cerrahisi: Bir metropol çocuk travma merkezinde pediatrik travmaların ikiyıllık değerlendirilmesi
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011
 
84. F Özcan, MN Azılı, F Akbıyık, GB Kabaçam, HT Tiryaki
Çocuklarda üriner sistem taşları: son iki yılda değişen tedavi yaklaşımızın değerlendirilmesi.
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
85. D Çalışkan, MN Azılı, A Kaçar, HT Tiryaki
Üreterovezikal darlık ve vezikoüreteral reflü olgularında üretere ait histopatolojik özelliklerin karşılaştırılması
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
86. Cİ  Öztorun, H Demirkan, E Şenel, T Tiryaki
Segmenter jejunoileal lenfanjiektazili çocukta cerrahi rezeksiyon: olgu sunumu
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
İstanbul  2011,
 
87. Çevik N, E Şenel,HF Atayurt, HT Tiryaki
Çocuk üriner sistem taşlarında endoskopik girişimlere ve perkutan nefrolitotomiye hazırlık süreçlerinde ameliyathane hemşireliğinin rolü
15. UlusalÇocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
İstanbul 2011 
 
88. Özcan C, Erkoçoğlu M, Civelek E, Demirkan H, Tiryaki HT, Kocabaş CN.  
Gastroözefagial reflü hastalığı ve alerjik hastalıklar
Alerjik hastalıklar ve klinik immünolojide tedavi 2011 
Antalya  2011
 
89. Aydoğmuş Ü, Tekeli S, Ünal S, Bilgin L, Uncu N, Tiryaki T, Gündüz M. Akut   
periton diyalizi uygulanan  yenidoğanlarda etioyoloj,k nedenler, komplikasyonlar ve prognoz. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi
17-20 Nisan 2011 Marmaris 
 
90. Ekberli Ağırbaş G,  Azılı MN,  Emir S, Şenel E,  Akbıyık F,  Livaneioğlu Z,  Mambet E,  Atayurt H,Tiryaki T
Hemiskrotektomi hala gerekli mi? : Dört olgunun değerlendirilmesi
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012 
 
91. Azılı  MN, Özcan F, Akbıyık F, Şenel E, Livanelioğlu Z, Mmbet E, Atayurt H,  Tiryaki T
Çocuk böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi deneyimimiz.
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
92. Özcan F, Azılı MN, Livanelioğlu Z, Şenel E, Akbıyık F, Mambet E, Atayurt H,  Tiryaki T 
Üreter taşlarında pediatrik üreteroskopi deneyimlerimiz
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
93. Güney D, Azılı MN, Akbıyık F, ŞeneL E, Atayurt H, Tiryaki T 
Çocuklarda künt karın travmasına bağlı gelişen böbrek hasarı: bir çocuk travma merkezinde iki yıllık deneyim
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
94. Güney D, Azılı MN, Şenel E, Akbıyık F, Atayurt H, Livanelioğlu Z, Tiryaki T
Vezikoüreteral reflüde cerrahi tedavi deneyimlerimiz.
3. Pediatrik Üroloji kongresi
Bursa 2012
 
95. Demir HA, Emir S, Kaçar A, Tiryaki T
Wilms tümörlü olgularımızın  tedavi sonuçları
17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
Abant Bolu 2012  
 
96. Aksu T, Emir S, Demir HA, Tiryaki T, Kaçar A, Tunç B
Mesane/Prostat yerleşimli rabdomyosarkom olgularının değerlendirilmesi.
17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
Abant Bolu 2012                 
 
97. Özcan F, Azılı MN, Atayurt H, Tiryaki T.
Monosemptomatik ve diurnal enürezisli çocuk olguların karşılaştırılması.
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012 
 
98. Ağırbaş GE, Azıı MN, Şenel  E, Akbıyık F, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt H, Tiryaki T
Çocuklarda açık ve laparoskopik apendektomi sonrası komplikasyonların karşılaştırılması
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
99. Akış Z, Azılı MN, Şenel E, Tiryaki T
Nadir bir birliktelik:Kaudal duplikasyon ve kaudal regresyon sendromu.
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
100. Öztorun C,  Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T
Hipospadias cerrahisi sonrası gelişen üretrakutanöz fistüle yaklaşım
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
101. Öztorun C,  Azılı MN, Atayurt H, Tiryaki T
Çocuklarda over patolojileri: 7 yıllık deneyimimiz
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
102. Öztorun C,  Azılı MN, Akbıyık F, Şenel E, Tiryaki T
Çocukluk çağı meme kitlelerine yaklaşım
30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Ankara 2012
 
103. Tiryaki T, Azılı MN,Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Mambet E, Şenel E, Şenaylı A, Karabulut B. 
Üriner Sistem Taş Cerrahisinde Özel Bir Grup; Bir Yaş altında Cerrahi Girişim Uygulanan Olgular
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
104. Akbıyık F, Tiryaki T, Azılı MN, Mambet E, Livanelioğlu Z
Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı; 137 Endoürolojik girişimin Değerlendirilmesi                                    
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
105. Azılı MN, Şenaylı A,  Karabulut B, Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Transanastomotik internal veya external stentli dismembered pyeloplasti uygulanan ureteropelvik bileşke darlığı olan çocuklarda cerrahi sonuçların  karşılaştırılması 
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
106. Şenaylı A,   Azılı MN, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F,Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Prenatal hidronefrozlu çocuklarda pyeloplasti sonrası böbrek fonksiyonunda iyileşme olur mu?
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
107. Azılı MN, Şenaylı A,  Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Düşük fonksiyonlu renal ünitelerde yapılan pyeloplasti operasyonlarının değerlendirilmesi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
108. Kabaçam Bayram G, Akbıyık F, Demirkan TH, Tiryaki T, Livanelioğlu Z
Veziko-üreteral reflü tanı ve takibinde voiding sistoüretrogram gerekli midir?
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
109. Tiryaki T, Akbıyık F, Azılı MN, Şenaylı A, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Mambet E, Şenel E
Çocukluk çağında üreterosel tedavisi: 20 olgunun değerlendirilmesi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
110. Akbıyık F, Tiryaki T, Mambet E, Şenel E,  Livanelioğlu Z
Konjenital adrenal hiperplazili hastalarda genital revizyon cerrahisi
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
111. Şenaylı A,  Azılı MN, Karabulut B,  Livanelioğlu Z, Akbıyık F, Mambet E, Şenel E , Tiryaki T
Prenatal hidronefroz, idrar yolu enfeksiyonu veya karın ağrısı bulguları ile tanı konulan üreteropelvik bileşke darlığı olgularımızın karşılaştırılması
4. Pediatrik Üroloji Kongresi
Konya 2013 
 
112. Karabulut B, Azılı MN, Tiryaki T
VUR
VUR 2013 Çalıştayı
İstanbul  2013 
 
113. A Şenaylı, F Özcan, HT Tiryaki
Rekürren Trakeoesofageal Fistül Tedavisinde Laser Deepitelizasyon ve Doku Yapıştırıcısı Kullanımı: Video Sunumu 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
114. MN Azılı, A Şenaylı, B Karabulut, E Mambet, F Özcan, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
Port Kateter Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
115. A Şenaylı, B Karabulut, ÜŞ Yalçın, MN Azılı, E Mambet, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, HT Tiryaki
Özefagus Darlığında Dilatasyona Ara Verebilir miyim? 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
116. B Karabulut, G Kabaçam, MN Azılı, F Özcan, A Şenaylı, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel, YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Karaciğer Kist Hidatikleri 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
117. A Şenaylı, MN Azılı, B Karabulut, E Mambet, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
Kliniğimizde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
118. T Tiryaki, F Özcan, Ü Şenel, S Özmert
Underaktif Mesaneli Olgularda Biofeedback Tedavisi; 20 Olgunun Değerlendirilmesi 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
119. S Özmert , F Sever , Ü Şenel , N Güldal ,  G Keskin , M Akın , S Saydam , T Kurt , T Tiryaki 
Laparoskopik Ve Açık Cerrahi Yöntem İle Apendektomi Uygulanan Çocuk Hastaların Postoperatif Ağrı Düzeyinin Karşılaştırılması 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
120. E Mambet, H Demirkan, A Şenaylı, MN Azılı, B Karabulut, F Akbıyık, E Şenel, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Skleroterapi Uygulamaları 
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
121. A Şenaylı, MNAzılı, ME Türkoğlu, S Demir, M Kalan, F Özcan, O Çağlar Öztürk, B Karabulut, E Mambet , F Akbıyık, Z Livanelioğlu, E Şenel , T Tiryaki
Lomber Apse Drenaji Sonrasi Gelişen Nadir Komplikasyon
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
122. B Karabulut, F Özcan, MN Azılı, A Şenaylı, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel, YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Eskişehir  2013
 
123.  N. Güldal , A. Doğan , Ü. Yalçın , B. Karabulut , H. T. Tiryaki 
Günübirlik Cerrahi Hasta Annelerinin Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi
17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  Kongresi  
Eskişehir  2013
 
124. E Karakuş, A Kaçar, MN Azılı, Tiryaki T
Çocuklarda Doğumsal Baş Boyun Kitleleri: Histopatolojik Değerlendirme
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 
 
125. E Karakuş, E Mambet, MN Azılı, B Gölhan,Tiryaki T, H Tezer
Çocukluk çağında apendiksin aktinomikozisi: Bir olgu sunumu
23. Ulus al Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 
 
126. E Karakuş, A Şenaylı, F Özcan, A Demir, T Tiryaki 
Yaygın skuamöz diferansiyasyon gösteren teratoid wilms tümörü
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 
 
127. E Karakuş, MN Azılı, T Tiryaki 
Konjenital adrenal hiperplazili olguda testiküler adrenal rest tümörü: Bir olgu sunumu
23. Ulusal Patoloji Kongresi
İzmir Çeşme 2013 
 
128. D Güney, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Çocuklarda Re-üreteroneosistostomi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

129. F Öztürk, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
Üriner sistem taş hastalığında açık cerrahi girişimler
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

130. İC Öztorun, B Karabulut, HT Tiryaki
Hipospadias Nedeni İle Opere Edilen Olgularda Ameliyat Öncesi Ve Ameliyat    
Sonrası Yapılan Üroflov İncelemelerinin Karşılaştırılması
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

131. B Karabulut, A Şenaylı, MN Azılı, D Güney, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel,    
YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
Bir Retrospektif Çalışma: Vur Hastaların Bulguları İle Tedavi Yöntemlerinin   
Etkileşimi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

132. F Özcan, MN Azılı, Z Livanelioğlu, S Özmert, T Tiryaki
Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Ventral Deri Flebi Ve Tübülerize Ada   
Flebi Tekniklerinin Birlikte Uygulanması; 39 Olgunun Değerlendirilmesi
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya

133. S Özmert, F Öztürk, T Tiryaki
Monosemptomatik Nokturnal Enürezis Hastalarda Laser Akupunktur Uygulaması
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 2014 Antalya   
 
134.  Zeliha Akış Yıldız, Müjdem Nur Azılı,Atilla Şenaylı, Suna Emir, Hacı Ahmet Demir, Burak Özçift, Feyza  Sever, Tuğrul Tiryaki
MESANE/PROSTAT YERLEŞİMLİ RABDOMYOSARKOM OLGULARINA YAKLAŞIM
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
135. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Antenatal hidronefroz bulgusu ile tanı konan vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
136. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Subüreterik enjeksiyon ve üreteroneosistostomi uygulanan vezikoüreteral reflülü olguların 
değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
137. U Şenel, Hİ Tanrıverdi, A Şenaylı, MN Azılı, T Tiryaki
Ürolitiazisli olgulara yaklaşımımız 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
138. Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki
Vezikoüreteral reflü olgularında, endoskopik tedavide subüreterik enjeksiyon ve double hidrodistansiyon enjeksiyon
tekniklerinin değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
139. Primer ve sekonder vezikoüreteral reflülü olguların değerlendirilmesi 
Doğuş Güney, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Tuğrul Tiryaki 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
140. S Özmert, F Sever, A Ergön, H T Tiryaki
Sistometri Girişiminde Sedasyon Uygulamasının Çocuk ve Ebeveyn Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
141. Günay Ekberli Ağırbaş ,Müjdem Nur Azılı ,Atilla Şenaylı ,Ziya Livanelioğlu ,Ervin Mambet Fatih Akbıyık  ,Emrah Şenel
,Sengül Özmert ,Tuğrul Tiryaki
TESTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIM :KLİNİK DENEYİMİMİZ 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
142. F AKBIYIK, E MAMBET, G BAYRAM-KABAÇAM, Z LİVANELİOĞLU, T TİRYAKİ 
Torakoskopik Nöro-Enterik Kist Eksizyonu 
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
 
143.   F Akbıyık, S Demir, G Bayram Kabaçam, Z Livanelioğlu, E Mambet, T Tiryaki
       Akalazya Değilse Nedir?
       32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  2014 Trabzon
 
144.  Asarkaya M, Yalçın Ü, HT Tiryaki, O Acar
      Cerrahi kliniğinde "Cerrahi Proflaksi Rehberi”ne uyumun ve   cerrahi alan      
      enfeksiyonların değerlendirilmesi
      18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2014 Trabzon
145.  Esra Karakuş, Ayper Kaçar, Ata Türker Arıkök, Evrim Önder, Müjdem Nur Azılı,Tuğrul Tiryaki  
      Çocuklarda Pilomatriksoma (Kalsifiye Epitelyoma)
      24. Ulusal Patollji Kongresi  Trabzon 2014 
 
146.  Mihriban İnözü, Banu Çelikel Acar, Tuğrul Tiryaki, Fatma Şemsa Çaycı, N Uncu, G  Gür,  A Taktak, Adem Yasin Köksoy, Nilgün Çakar,
      Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme.
      8 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi P-006 29 Ekim-1 Kasım 2014
 
147.  Sema Mirza, Aysel Taktak,  Banu Acar, N Uncu, Fatma Şemsa Çaycı, Gökçe Gür, A Yasin Köksoy, T Tiryaki, N Çakar.
      Spinal disrafizmli çocukların üriner sistem bulgularının değerlendirilmesi.
      8 Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi P-008 29 Ekim-1 Kasım 2014 Antalya
 
148.  MN Azılı, HT Tiryaki, Z Livanelioğlu
      Uzun Dönem İzlemde Opere Edilen Ciddi Proksimal Hipospadiaslı Olgularda Neler Değişti?
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır
 
149.  B Özçift, HT Tiryaki
      Üreteroskopinin Neden Olduğu Uzun Segment Komplet Üreteral Avülsiyon
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır
 
150.  MN Azili, HT Tiryaki, Z Lİvanelioğlu, B Özçift
      Çocuklarda Üretra Travması İle İlgili Deneyimimiz
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır
 
151.  B Özçift, HT Tiryaki
      Üretrorajinin Nadir Bir Nedeni: Üretral Skuamöz Metaplazi
      6. Pediatrik Üroloji Kongresi 2015 Diyarbakır
 
152.  Bostancı SA, Demirtaş G, R Demir, Azılı MN, Şenaylı A, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Şenel E, Tiryaki HT.
      Nissen Fundoplikasyonu uygulanan 64 olgunun değerlendirilmesi
      33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2015 Antalya
 
153.  Ü Yalçın, HT Tiryaki, N Tuncel, A Şenaylı, R Demir
      Çocuklarda tuvalet eğitiminin değerlendirilmesi                                                     
      19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2015 Antalya
 
154.  Bilge Karabulut, Burak Özçift*, Koray Ağras, Atilla Şenaylı, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
      VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE ENDOSKOPİK VEYA AÇIK  CERRAHİNİN BAŞARI
      ORANLARI - CERRAHİ PLANLANIRKEN   GERÇEKTEN DE HASTALARI RİSK GRUPLARINA AYIRMAK GEREKLİ MİDİR?
      13.Türk Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresiğ  2015 Antalya
 
155.  Burak Özçift*, Yaşar Issı, R. Cankon Germiyanoğlu, Ünal Bıçakcı, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
      ÇOCUKLUK ÇAĞI MESANE NEFROJENİK ADENOMU : İKİ OLGU SUNUMU TP
      13.Türk Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresiğ  2015 Antalya
 
156.  D Orhan, E Karakuş, S Emir, D Özyörük, T Tiryaki, G Bayram
      Tedavi sonrası belirgin rabdonyoblastik diferansiyasyon gösteren wilms tümörü ve renal  displazi birlikteliği
      25. Ulusal Patoloji kongresi 2015 Bursa
 
157.  MN Azılı, A  Şenaylı, D Güney, S Bostancı, Cİ Öztorun, S Emir, D Özyörük, Z Livanelioğlu, F Akbıyık, E Şenel, T Tiryaki
      Senkron Bilateral Wilms Tümörlü Olgularımıza Retrospektif Bakış
      1 Uludağ Çocuk Cerrahisi Kış Sempozyumu Bursa 2016
 
158.  N Çelik, HT Tiryaki, A Şenaylı 
      Dünyada ve ülkemizde uzmanlık eğitiminde   simüle hasta entegrasyonu.
 
189. H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki .
Vezikoüreteral reflü ve üriner sistem taş hastalığı birlikteliği. PS
10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Samsun 2019

190. Cİ Öztorun, SA Bostancı, S Demir, ÜN İrdem Köse, D Güney, A Ertürk, D Özyörük, E Karakuş, A Güneş, F Akbıyık, MN Azılı, HT Tiryaki, E Şenel.
ÇOCUKLUK ÇAĞI BÖBREK TÜMÖRLERİNDE YAŞAM ORANLARINI BELİRLEYEN ETKENLER: KLİNİK DENEYİMİMİZ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

191. G Demirtaş, D Güney, p celepli, S Hücümenoğlu, HT Tiryaki.
RATLARDA OLUŞTURULAN ADEZİV İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONDA FARKLI BAKTERİ KONTAMİNASYONUNUN ETKİSİ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

192. S Demir, G Bayram Ilıkan, A Ertürk, Cİ Öztorun, D Güney, MN Azılı, E Şenel, HT Tiryaki .
ÇOCUKLARDA KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNİN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU; KİSTO-BİLİYER FİSTÜLLER.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

193. H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki.
ÇOCUKLARDA SUBİNGUİNAL VARİKOSELEKTOMİ (MARMAR TEKNİĞİ) DENEYİMİMİZ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

194. SA Bostancı, H Deliağa, H Tosun, m inözü, B Avcı, B Karabulut, HT Tiryaki.
TEDAVİ PLANLAMASI HASTAYA ÖZEL OLAN BİR GRUP; 39 ÜRETEROSELLİ OLGUNUN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

195. B Karabulut, H Deliağa, H Tosun, HT Tiryaki.
MULTİPLE HİPOSPADİAS ONARIMLARI SONRASI GELİŞEN VENTRAL PENİL DOKU DEFEKTİNİN İNGUİNAL DERİ GREFTİ İLE ONARILMASI
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

196. D Güney, ÜNİ Köse, A Güneş, Cİ Öztorun, A Ertürk, S Demir, MN Azılı, E Şenel, F Akbıyık, YZ Livanelioğlu*, B Karabulut, HT Tiryaki.
REKÜRREN İNMEMİŞ TESTİS NEDENİ İLE İNGUİNAL REOPERASYON: 38 PEDİATRİK HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

197. B Karabulut, H Tosun, H Deliağa, HT Tiryaki
OLGU SUNUMU: ANOREKTAL MALFORMASYONLU ÇOCUKTA CİDDİ ÜROGENİTAL ANOMALİLER BİRLİKTELİĞİ.
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

198. HT Tiryaki, S Önder, E Tunç Özdemir, Z Koloğlu
HASTANEDE YATAN ÇOCUK OLGULARDA GECE İDRAR KAÇIRMA; HASTANE ANKSİYETESİ Mİ, VAR OLAN DURUMUN DEVAMI MI?
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara

199. H Tiryaki, N Tuncel, Ş Kaya, E Tunç Özdemir
HİPOSPADİAS OLGULARDA ÜRETRA KATATERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA İŞEME
37. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 2019 STEPS Seminers 15-19 Ekim 2019 Ankara