Çocuklarda Üriner Sistem Taşları

Ülkemiz dünya üzerinde "taş yatağı” olarak adlandırılan böbrek taşlarının en sık görüldüğü konumda yer almaktadır. Çocuklarda gerek değişen diyet alışkanlıkları gerekse giderek daha hareketsiz bir hayat sürmeleri nedeni ile böbrek taşı görülme oranı giderek artmaktadır. Çocuklarda saptanan böbrek taşları yüksek oranda tekrar etme ihtimali ile birlikte böbrek yetmezliğine kadar giden sorunlara neden olabilmektedir. Çocuk yaş grubunda kalıtsal bir takım hastalıklar nedeni ile böbrek taşı oluşma ihtimali yüksek olduğundan detaylı bir araştırma ile taşa neden olan durum aydınlatılmalıdır. Tekrarlayan taş oluşumu nedeni ile çocuklarda böbrek taşı tedavisinde açık cerrahi girişimler en son başvurulacak seçeneklerdir. Tüm çocuk olgular minimal invaziv yöntemler ile endoürolojik girişimler uygulanarak böbreğe en az hasar verecek şekilde tedavi edilmelidirler. Gelişen teknoloji ile yenidoğan bebeklere bile uygulanabilen büyüklüklerde aletler ve taşı kırabilecek Laser cihazlarının rutin kullanıma girmesiyle çocuk hastalarda tüm endoürolojik girişimleri başarı ile gerçekleştirmekteyiz. Anne babalar idrarından kan gelen, idrar yapmakta zorlanan ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukları için mutlaka Çocuk Ürolojisi Uzmanına başvurarak nedenini ortaya koymaları, eğer böbrek taşı saptanırsa ömür boyu süren bir hastalık olduğunu bilerek yakın izleme girmeliler.

Ailelere Tüm Başlıklar